Laatua omaishoitajien palveluihin

Palvelut ovat yhtä tärkeitä kuin palkkio.

Teksti: Tuula Mikkola, Oma-lehti 3/2019

Omaishoidon tuki muodostuu palkkiosta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka on tarkoitettu sekä omaishoitajan jaksamisen tueksi että hoidettavan riittävän hoidon järjestämiseksi.

Suomalainen omaishoidon tuki on palkkiolähtöinen, ja siihen kiinteästi kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut – kuten kotihoito, lyhytaikaishoito, päivätoiminta – saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.

Onnistuneen omaishoidon kannalta palvelut ovat kuitenkin aivan yhtä tärkeitä kuin taloudellinen palkkio omaishoitajan tekemästä työstä. Ilman riittäviä ja tarpeenmukaisia palveluja sekä tukea omaishoitaja tuskin jaksaa kovin kauan yksinään tehdä sitovaa ja raskasta hoivatyötään.

Mistä on laadukkaat palvelut tehty?

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien jäsenkyselyssä omaishoitajat peräänkuuluttavat laatua omaishoidon palveluihin.

Palvelujen laatu on yhteydessä hyvään palvelukokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen, joiden pitäisi olla jokaisen palveluntuottajan ensisijainen tavoite. Palvelukokemus tiivistyy asiakkaan ja työntekijän välisessä kohtaamisessa ja palvelutilanteessa.

Mikä on asiakkaan kokemus siitä, tulevatko hänen tarpeensa huomioitua ja otettua riittävän vakavasti ja paneutuneesti? Ollaanko hänestä kiinnostuneita yksilönä ja halutaanko häntä auttaa oikealla tavalla siten, että hän kokee tulevansa autetuksi? Mikä on omaishoitajan mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa ja niiden laatuun?

Omaishoitajat haluavat laatua muun muassa lyhytaikaishoidon palveluihin. Kokemukset lyhytaikaishoidosta vaikuttavat halukkuuteen käyttää niitä. Tunnettu tosiasia on, että vain noin puolet omaishoitajista käyttää lyhytaikaishoidon palveluja. Tilanne ei ole muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana siitä huolimatta, että asiaa on selvitetty ja vaihtoehtoja palvelujen käyttämiseen on yritetty kehittää.

Syyt lyhytaikaishoidon käyttämättä jättämiseen ovat pysyneet samoina. Omaishoitoperheet eivät koe lyhytaikaishoidon palveluja riittävän laadukkaiksi ja omiin tarpeisiinsa vastaaviksi, joten he eivät käytä niitä.

Luottamus palveluihin lisää uskoa laatuun

Luottamus palveluihin ja niiden järjestäjiin vaikuttaa palvelukokemukseen ja haluun käyttää palveluja. Luottamus rakentuu hyvien asiakas- ja palvelukokemusten kautta ja epäluottamus päinvastoin huonosta palvelukokemuksesta.

Luottamuksella ja epäluottamuksella on taipumus ruokkia itseään. Jos omaishoitaja ei huonon kokemuksen jälkeen pysty luottamaan siihen, että hänet tarpeensa otetaan vakavasti ja niihin halutaan yksilöllisesti paneutua, hänen on vaikea uskoa seuraavalla kerralla, että asiat voisivat olla paremmin.

Jos halutaan parantaa palvelujen laatua ja omaishoitajien halukkuutta käyttää niitä, kehittämisessä on keskityttävä organisaation ja palvelurakenteen sijasta ruohonjuuritason palvelutilanteisiin, niiden sisältöön ja palveluohjaukseen.

Omaishoidon palveluja on suunniteltava ja järjestettävä yhdessä omaishoitajan kanssa siten, että hän voi luottaa niiden vastaavan omiin ja hoidettavan tarpeisiin.

Ohoi-blogissa on täyttä asiaa omaishoidosta – tunteella ja kokemusperäisesti. Kirjoittajina vuorottelevat omaishoitajat, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset sekä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n henkilökunta ja hallitus.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!