TE-toimiston kannattaa kuunnella omaishoitajaa

Tapausselostus Helsingistä osoittaa, kuinka haastavaa omaishoidon ja työelämän yhteensovittaminen voi olla.

Teksti: Tuulikki Hakala, Oma-lehti 3/2019

Helsingin kaupunki myönsi puolisoaan hoitavalle omaishoitajalle alimman maksuluokan omaishoidon tuen, alle 400 euroa kuukaudessa, kesällä 2017. Työttömänä työnhakijana ollut omaishoitaja ilmoitti sähköisesti TE-toimistoon omaishoitajuudesta ja samalla kertoi olevansa yhä valmis vastaanottamaan kokopäivätyötä. Tämän lisäksi hän toimitti heille hoito- ja palvelusuunnitelman.

TE-toimistosta tuli päätös, jossa omaishoitajan katsottiin työllistyneen omassa työssään omaishoitajana päätoimisesti. Työttömyysetuuden maksu päättyi. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan oli sosiaalitoimessa kirjattu rutiininomaisesti lause, että hoidettavan hoito on pääsääntöisesti kokopäiväistä. Omaishoitajan oma ilmoitus työskentelymahdollisuudestaan jäi siis huomiotta.

Omaishoitaja teki päätöksestä valituksen Kelan kautta Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan syksyllä 2017. Omaishoitajan selvitys mahdollisuudesta kokopäivätyöhön muiden hoitojärjestelyiden avulla ei tuonut muutosta TE-toimistolta ja Kelalta muutoksenhakulautakuntaan lähteneisiin kielteisiin lausuntoihin.

Omaishoitaja lähetti näihin lausuntoihin oman vastineensa lautakunnalle. Muutaman kuukauden sisällä hän laittoi lisäyksinä uuden hoito- ja palvelusuunnitelman sekä uuden omaishoidon tuen sopimuksen, joissa molemmissa todettiin hieman eri sanoin, ettei omaishoito estä työllistymistä. Loppusyksystä 2018 Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (entinen Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta) tuli valitukseen kielteinen päätös.

Valitusprosessi olisi voitu välttää

Omaishoitaja puolisoineen otti yhteyttä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:hyn ja sai apua valituksen laatimisessa Vakuutusoikeuteen. Kaupungin omaishoidon tuen sosiaaliohjaajalta saatiin liitteeksi uusi hoito- ja palvelusuunnitelma. Yhdistyksen työntekijä teki valituksen liitteeksi kirjelmän. Kela välitti saapuneen valituksen myös TE-toimistolle heidän lausuntonsa saamiseksi Vakuutusoikeuskäsittelyyn.

Alkuvuodesta 2019 TE-toimisto antoi asiaan uuden lausunnon. Sen mukaan omaishoito oli nyt sivutoimista ja omaishoitaja oli oikeutettu työmarkkinatukeen uuden hoito- ja palvelusuunnitelman laatimispäivämäärästä alkaen. Itse hoivatilanne ei ollut muuttunut kesän 2017 jälkeen. Omaishoitaja jäi siis ilman työmarkkinatukea kesästä 2017 loppuvuoteen 2018 saakka lausuntojen muotoseikkojen vuoksi. Asia on edelleen vireillä Vakuutusoikeudessa, jossa käsittelyajat tällaisten valitusten kohdalla ovat noin 10–15 kuukautta.

Työttömyysetuuden lakkauttamisen vuoksi omaishoitaja oli joutunut siirtymään osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Tämän takia hänen eläkkeensä on koko loppuelämän tavallista pienempi.

Omaishoitaja kaipaisi TE-toimiston ja Kelan toimintaan lisää ihmisläheisyyttä. Pitkä valitusprosessi olisi voitu välttää tässä tapauksessa jo alkuvaiheessa omaishoitajaa kuuntelemalla ja tarkastamalla hänen tosiasiallinen tilanteensa ennen työttömyysetuuden lopettamispäätöstä.

Hoito- ja palvelusuunnitelma kannattaa lukea tarkasti. Työttömän työhakijan suunnitelmassa tulee olla selvästi maininta, että omaishoitaja on työmarkkinoiden käytössä. Omaishoitajan työllistyttyä hoito järjestetään kunnan tarjoamilla palveluilla.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!