Omaishoito vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja Omaishoitajaliitto ovat päivittäneet strategiansa vuoteen 2023.

Teksti: Ari Liimatainen
Kuva: Omaishoitajaliitto

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n toiminnan keskiössä on aina omaishoitajaperheiden hyvinvointi. Yhdistys toimii lähellä omaishoitajien arkea ja kuuntelee heidän tarpeitaan.

Strategiaan kuuluu omaishoitoperheiden aseman parantaminen Helsingissä ja Vantaalla. Yhdistys tekee ennalta ehkäisevää työtä omaishoitajien eriarvoisuutta, köyhtymistä ja syrjäytymistä vastaan.

Omaishoitajien osallistaminen ja aktivointi on tärkeää. Omaishoitajilla on oltava mahdollisuus oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Koskettaa jokaista

Omaishoitajaliitto toimii yhdessä paikallisyhdistysten kanssa omaishoitajien aseman parantamiseksi ja tukemiseksi. Liiton tehtävä on myös tukea paikallisyhdistyksiä.

Liiton tavoitteena on, että omaishoidon ymmärretään koskettavan tavalla tai toisella jokaista ja vaikuttavan laajasti kaikkialla yhteiskunnassa. Omaishoito on saatava merkittäväksi osaksi yhteiskuntapolitiikkaa.

Omaishoitajaliiton strategia vahvistaa omaishoitajien juridista asemaa. Edunvalvonta linkittyy eurooppalaiseen ohjelmaan, joka tavoittelee omaishoitajaystävällistä yhteiskuntaa.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!