Toimialajohtaja antoi uudet ohjeet Helsingin omaishoidon tuesta

Uudet pysyväisohjeet tulivat voimaan toukokuun alussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei käsitellyt päätöstä.

Teksti: Ari Liimatainen

Helsinki on muuttanut omaishoidon käytänteitä toukokuun alusta. Toimialajohtaja Juha Jolkkonen on kumonnut vuonna 2018 voimaan tulleen omaishoidon tuen pysyväisohjeen ja korvannut sen uusilla ohjeilla.

Jolkkonen perustelee uutta ohjeistusta kotiin annettavan hoidon tuntimäärän lisäyksellä, tuntimäärän uudella jaksotuksella sekä kahden omaishoitajan mahdollisuudella.

Omaishoitajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että uuteen ohjeeseen on tehty myös sellaisia muutoksia, joista ei kerrottu toimialajohtajan perusteluissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöskään käsitellyt päätöstä omaishoidon tuen pysyväisohjeen muuttamisesta.

Kotiin annettava hoito

Kotiin annettava hoito tarkoittaa palvelusetelillä myönnettävää hoitoa, jota voi Helsingissä saada nyt korkeintaan 3 x 12 tuntia/kk. Hoidon toteuttaa ulkopuolinen palveluntuottaja. Palveluntuottaja ja omaishoitoperhe voivat sopia hoidon jaksotuksesta keskenään.

Kotiin annettavaa lyhytaikaishoitoa myönnetään Helsingissä 24–36 tuntia kuukaudessa riippuen hoidettavan hoitoisuusryhmästä. On huomionarvoista, että tässä 12 tuntia vastaa yhtä lakisääteistä vuorokautta. Lain mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Yhden vapaapäivän (eli 12 tuntia) voi pitää yhtenä tai useampana hoitojaksona. Tunteja voi kerätä ja käyttää palveluntuottajan kanssa sovittuina jaksoina, nyt kuitenkin vain saman kalenterivuoden aikana. Poikkeuksena on joulukuu, jolloin kerääntyneet vapaat voi pitää seuraavan vuoden tammikuun aikana.

Kaksi omaishoitajaa

Helsingissä omaishoidon tuki on nyt mahdollista myöntää kahdelle omaishoitajalle. Esimerkkinä voi käyttää tilannetta, jossa hoidettavan lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi on vuorotellen hoidossa vanhempiensa luona.

Kahden omaishoitajan tilanne on mahdollinen myös silloin, kun iäkästä vanhempaansa hoitaa vuorotellen kaksi sisarusta. Tällöin omaishoidon tuen palkkio jaetaan molempien hoitajien suostumuksella puoliksi. Omaishoidon lakisääteinen lomitus toteutuu hoidettavan ollessa toisen hoitajan luona.

Pysyväisohje Helsingin omaishoidon tuesta 1.5.2020-1.5.2030

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!