Vaikeat asiat puheeksi omaishoitoperheessä

Ammattilaiset kaipaavat työnsä tueksi omaishoitajien asiantuntemusta. Puhuminen luo turvallisuutta. 

Teksti: Minna Kataja-Rahko ja Minna Heini
Kuva: Minna Heini

Omaishoitoperheiltä kerättyjen kokemusten perusteella vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen on usein haastavaa. Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hankkeessa on huomattu, että puhuminen puolison, läheisten sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa luo turvallisuutta.

Sairastumisen kohdatessa perhettä epävarmuus ja yksin jäämisen pelko saattavat aiheuttaa huolta. Sairastuneen toimintakyvyn muutokset ja niistä aiheutuvat arjen haasteet, muutokset parisuhteessa sekä erilaiset ongelmat lähipiirin kanssa huolettavat.

Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hankkeen haastattelemat omaishoitoperheet kuvasivat omaishoitotilannetta kuormittavaksi. Vaikeista asioista puhumista läheisen tai sote-ammattilaisen kanssa saattaa estää halu välttää konfliktien syntymistä. Kun vaikeista asioista jättää keskustelematta, voi ajatella pääsevänsä helpommalla.

Taloudelliset ongelmat, mahdollinen alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttö, henkinen tai fyysinen kaltoinkohtelu tai oma uupuminen voivat olla vaikeita tunnustaa niiden henkilökohtaisuuden vuoksi. Myöskään omaishoitajan vapaiden pitämisen haasteista ei usein tule puhuttua muille. Joskus jopa omaa ymmärtämättömyyttä ja tiedon puutetta sairautta kohtaan ei huomata, eikä apua siksikään osata pyytää.

Viranomaiselle ei ehkä haluta kertoa ongelmista, koska pelätään, että jotain otetaan pois tai omaa elämää aletaan rajoittaa. Epäluottamus viranomaisia kohtaan ja epäusko asioiden ratkaisumahdollisuuksista ovat olettamuksia, jotka tahattomastikin vaikeuttavat yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Sairaudesta voi olla vaikeaa kertoa lähipiirille. Suhtautumisen sairastuneeseen ja koko perheeseen pelätään muuttuvan negatiiviseen suuntaan. Osa omaishoitoperheistä kertoo kohdanneensa jopa asian kieltämistä tai vähättelyä kuulijalta. Toisia sairaus hävettää. Toisten tarkoitus on puhumattomuudellaan vähentää murehtimisen taakkaa muilta.

Avoimuus luo turvallisuutta

Puhumattomuuden uskotaan suojelevan itseä, sairastunutta tai lähipiiriä. Silti osa omaishoitoperheistä kertoo ottaneensa avoimen asenteen vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Avoimuus, eli myös huolista puhuminen lieventää pelkoja, helpottaa omaa oloa ja auttaa lähipiiriä ymmärtämään tilannetta paremmin. Itse esimerkkinä toimiminen saattaa lisätä myös läheisten avoimuutta sekä ymmärrystä sairautta kohtaan.

Monet omaishoitoperheet kannustavat muita avoimuuteen ja sitä kautta turvallisuuden lisäämiseen. Puhuminen, kysyminen ja itsestä huolen pitäminen ovat olennaisia omaishoitajan hyvinvoinnin osatekijöitä.

Vaikka yhtäkkiä onkin toisesta ihmisestä vastuussa, apua täytyy pystyä pyytämään ja vastaanottamaan esimerkiksi sote-alan ammattilaiselta. Näin sairauden tuomiin arjen haasteisiin voi löytyä ratkaisu. Esimerkiksi vapaiden pitämisen vaikeuksista kannattaa puhua avoimesti sote-ammattilaiselle tai läheisille. Se helpottaa henkistä kuormaa, jolloin vapaiden järjestäminen voi sujua helpommin.

Ammattilainen tarvitsee asiakkaan asiantuntemusta

Melko yleinen käsitys on, että sosiaali- ja terveysalan työntekijä on aina kiireinen tai että hän ei ole kiinnostunut asiakkaasta, vaan pitää tätä lähinnä suorituksena, joka kirjataan ylös.

Lupa puhua -hankkeen puitteissa on selvinnyt, että sote-ammattilaiset ovat huolissaan tästä viestistä. He kertovat kohtaavansa jokaisen asiakkaan aina yksilönä, jonka asioihin paneudutaan tasavertaisesti ja huolellisesti. Suuri osa ammattilaista tekee työtään sydämellä.

Joillakin sote-ammattilaisilla on toki yhä parantamisen varaa omissa asenteissaan. Jos ammattilainen ei ota asiakkaalle vakavalta tuntuvia huolia riittävän tosissaan, luottamus murenee. On myös tilanteita, joissa ammattilainen ei jätä tilaa asiakkaan kuulemiselle. Näiden tilanteiden aiheuttamista huolista on tärkeää puhua rohkeasti suoraan ammattilaiselle ja esimerkiksi vertaisryhmässä.

Oikea-aikainen asioista puhuminen on ammattilaisen yksi tärkeimmistä keinoista tukea asiakasta. Asioiden nostaminen puheeksi voi lähteä myös asiakkaasta. Kun vaikeatkin asiat nostetaan rohkeasti keskusteluun, syntyy avoin ilmapiiri, joka ruokkii luottamusta ja synnyttää ratkaisuja. Ammattilaiset kaipaavatkin asiakkaiden oman elämänsä asiantuntemusta oman työnsä tueksi.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!