Vantaa torjuu omaishoitajan moitteet: palkkio maksetaan työmäärän mukaan

Omaishoitaja Alpo Heikkinen kirjoittaa Vantaan Sanomissa, että kaupungin olisi aika ruveta arvostamaan omaishoitajan työtä. Vantaa selventää tilannetta Pääkaupunkiseudun omaishoitajien haastattelussa.

Teksti: Ari Liimatainen

Omaishoitaja Alpo Heikkinen toteaa mielipidekirjoituksessa, että Vantaa kohtelee omaishoitajia jopa tylysti.

– Me omaishoitajat teemme pyyteettömästi 24 tuntia vuorokaudessa tätä työtä ja siitä saatu korvaus on muruja pöydällä. Vantaakin säästää suuren määrän euroja omaishoitajien kotona tekemällä työllä.

Alpo Heikkinen kirjoittaa, että hän ei ymmärrä Vantaan käytäntöjä. Palveluohjaaja on ilmoittanut uudesta omaishoitajasopimuksesta, joka vie palvelusetelit ja alentaa palkkiota.

Palkkion pienentämisen sijaan Heikkinen pyytää osoittamaan arvostusta hiljaisena puurtavalle ja kasvavalle ihmisjoukolle.

– Me omaishoitajat tuomme suurta säästöä yhteiskunnalle, kun hoidamme omaisen kotona. Laitoshoito maksaa monin verroin.

Palkkio hoivatyön määrän mukaan

Asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio sanoo, että Vantaalla työskennellään erittäin paneutuneesti omaishoitoperheiden tukemiseksi.

Vantaalla palveluohjaaja tukee omaishoitoperheitä kotikäynnillä vuosittain, ja käyntejä tehdään tarvittaessa myös omaishoitotilanteen muuttuessa. Lisäksi järjestetään hyvinvointitapaaminen vähintään joka toinen vuosi.

– Omaishoidon muutosvaiheet ovat palveluohjauksen kannalta tärkeitä tilanteita. Vantaan Sanomien kirjoittajan kohdalla emme ole onnistuneet, Aaltio myöntää.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry pyysi Aaltiota kertomaan yleisellä tasolla, millaisissa tilanteissa omaishoitajasopimus uusitaan ja milloin palkkiota alennetaan.

– Omaishoitajan vastuu kevenee silloin, kun intervallihoidon määrä lisääntyy. Se vaikuttaa omaishoidon tuen palkkiota alentavasti. Omaishoidon tuki on palkkio tehdystä hoivatyöstä, ja kun tehdyn työn määrä vähenee, maksetaan pienempää palkkiota.

Anne Aaltio kertoo, että käytäntö on sama pääkaupunkiseudun kaikissa kunnissa.

Oikaisuvaatimus tukipäätöksestä

Vantaalla palkkiota alennetaan, jos omaishoito keskeytyy kolmen kuukauden aikana toistuvasti. Alennuksesta tehdään aina uusi omaishoitosopimus, jossa palkkion pienentäminen on määritelty.

– Jokainen omaishoidon keskeytys vähentää palkkiota neljä prosenttia keskeytyspäivältä. Enimmillään keskeytyspäiviä voi olla 14 vuorokautta mukaan lukien lakisääteiset vapaapäivät, jolloin alennusprosentti on 48 prosenttia. Jos tarve muualla tapahtuvalle hoidolle on toistuvasti tätä suurempi, omaishoito lakkautetaan, Anne Aaltio sanoo.

Lakisääteiset vapaapäivät ja päivätoiminta eivät vähennä omaishoidon tuen palkkiota. Hoidettavalle tai hoitajalle myönnetty kuntoutus ei myöskään vaikuta palkkion maksamiseen.

Aaltio muistuttaa, että uusi omaishoidon tuen päätös on tärkeä oikeusturvan kannalta.

– Asiakkaalle tarjoutuu näin mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle.

Palvelusetelillä muutama tunti vapaata

Omaishoidon tuen vapaapäivien yksi vaihtoehto on palveluseteli. Palveluseteli on kunnan antama maksusitoumus.

Ikääntyneiden ja vammaisten asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio toteaa, että Vantaan Sanomien mielipidekirjoittaja on laskenut vapaapäivät rahana, mutta palveluohjauksessa omaishoitajan vapaapäivä lasketaan aikana.

– 300 euron palvelusetelillä saa ostettua 8,5 – 4,4 tuntia vapaata riippuen siitä, mitä palvelua ja minä vuorokauden aikana palvelusetelillä ostaa.

Parastapalvelua.fi-portaalissa voi vertailla palvelusetelillä palveluja tarjoavia yrityksiä. Aaltio on laskenut, että alhaisin tuntihinta on 35 euroa ja kallein tuntihinta 67 euroa.

Palveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi kuukausittain. Vantaalla muita vapaapäivän järjestämisen tapoja ovat päivätoiminta, sijaishoito, lyhytaikaishoiva ja perhehoito. Ympärivuorokautisella hoivalla omaishoitaja saa eniten vapaa-aikaa.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!