Vertaistoiminta on kokemuksellista vuorovaikutusta – täydestä sydämestä

Kokemuksellinen asiantuntijuus tuo vertaistoimintaan aitoa inhimillisyyttä. Tänään on vietetty kansainvälistä vertaistuen päivää.

Teksti: Minna Kataja-Rahko

Vertaistoiminnan arvoja ovat toisen ihmisen kunnioitus ja tasa-arvoisuus. Vertaistoiminnassa osallistujat tuntevat tulevansa kuulluiksi, ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi paremmin kuin missään muualla. Se on kokemuksellista vuorovaikutusta.

Vertaisryhmä voi olla siihen osallistuvalle ainut paikka, missä kaikenlaisten tunteiden ja ajatusten ilmaisu on sallittu, eikä niitä tarvitse hävetä. Riittävästi samankaltainen elämäntilanne takaa sen, että toimintaan osallistuvat tietävät omasta kokemuksestaan jotakin toisten tunteista. Useimmiten osanottajat kokevat tulevansa ymmärretyiksi jo puolesta sanasta.

Ryhmäläisiltä saatu empatia on täysin eri luokkaa kuin ammattilaisilta, perheeltä tai ystäviltä saatu. Joskus vertaisryhmä on ensimmäinen ja ainut paikka, jossa osanottaja tulee aidosti ja yksilöllisesti kuulluksi ongelmineen, kysymyksineen, tunteineen ja ajatuksineen. Vertaisryhmässä ihmisellä on hyvä mahdollisuus muutokseen. Ryhmässä  ihminen muuttuu passiivisesta avun ja tuen tarvitsijasta sekä vastaanottajasta aktiiviseksi ja vaikuttavaksi osallistujaksi.

En olekaan ainut.

Uudessa elämäntilanteessa vertaistukiryhmä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden muokata identiteettiään oman tarinan kautta. Samankaltaisia asioita kokeneiden tapaaminen auttaa näkemään ja ymmärtämään omia tunteita ja ajatuksia. Ne ovat prosessiin kuuluvia ja normaaleja reaktioita kohti voimaantumista ja uuden oppimista. ”En olekaan hullu” tai ”En olekaan ainut” -kommentit ovat tavanomaisia oivalluksia vertaisryhmissä.

Vertaistuella tunnustetaan olevan ihmisten vaikeissa elämäntilanteissa myös yhteiskunnallista merkitystä. Vertaistoiminnalla tiedetään olevan vahva ennalta ehkäisevä, kansalaisaktiivisuutta ilmentävä ja yhteiskuntaa uudistava merkitys. Tämä on kantava ajatus myös Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n vertaistoimintoja suunnitellessamme.

Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Vertaistukija ja hänen tekemänsä arvokas työ ansaitsee ehdottomasti suuren kiitoksen. Olen monesti keskustellut vertaisohjaajien kanssa ja tiedustellut heidän motiivejaan toimia vertaisohjaajina. Vahvimpana motiivina esiin nousee lähes poikkeuksetta auttamisen halu – täydestä sydämestä. Myös mahdollisuus vaikuttaa niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla sekä sosiaalisten suhteiden kaipuu mainitaan syinä.

Tällä hetkellä yhdistyksessämme toimii kolme vertaisohjaajan ryhmää. Suuri kiitos, Riitta, Raili ja Heikki! Teette upeaa ja arvokasta työtä.

Lisätietoja vertaisryhmistä:

Minna Kataja-Rahko
etunimi.sukunimi@polli.fi
040 526 1772


Ohoi-blogissa on täyttä asiaa omaishoidosta – tunteella ja kokemusperäisesti. Kirjoittajina vuorottelevat omaishoitajat, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset sekä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n henkilökunta ja hallitus.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!