Helsingin sote-lautakunta ei kannata vapaapäivien maksuttomuutta

Omavastuuosuudesta luopuminen aiheuttaisi sosiaali- ja terveystoimelle 450 000 euron tulojen menetyksen.

Teksti: Ari Liimatainen

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa kaupunginhallitukselle antamassaan lausunnossa, että toimialan uudistukset toteutetaan talousarvion puitteissa ja omaishoitoperheiden tukemiseksi on myös maksuttomia palveluja.

Muun muassa lakisääteisen lomituksen vaihtoehtona olevasta omaishoidon tuen vapaan tuntikorvauksesta ja kotiavustajapalvelun tai sijaisomaishoitajan käytöstä ei makseta omavastuuosuutta. Toimintakeskusten palvelut ovat omaishoitoperheille pääsääntöisesti maksuttomia.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä asiakasmaksu on vuonna 2019 enintään 11,40 euroa vapaavuorokaudelta. Samoin jos omaishoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelusetelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuorokautta kohti. Harkinnanvaraisesta lomituksesta perheet maksavat kulloinkin lautakunnan vahvistamat palvelukohtaiset asiakasmaksut.

Asiakasmaksuja voidaan kohtuullistaa tai poistaa tilanteessa jossa maksut vaarantavat omaishoitoperheen toimeentulon tai omaishoidon tuen jatkumisen.

Vastaa kyselyyn asiakasmaksujen vaikutuksista omaishoitoperheille

 

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!