Omaishoitajan antama lääkitys riskialtista

Tekeillä olevan väitöstutkimuksen mukaan omaishoito sisältää jopa potilasturvallisuuden vaarantavia lääkitysriskejä. Omaishoitajat huolehtivat maallikkoina yksin lääkehoidosta.

Teksti: Ari Liimatainen, Oma-lehti 3/2019
Kuva: Suomen Apteekkariliitto, Katja Lösönen

Proviisori, väitöskirjatyöntekijä Annika Kiiski tutkii parhaillaan iäkkäiden omaishoidon lääkitysturvallisuutta. Hän kartoitti tilannetta viime keväänä haastattelemalla pääkaupunkiseudun omaishoitajia kotioloissa.

– Vaikka olen apteekkityössä tavannut omaishoitajia, yllätyin, miten raskasta työtä omaishoito on ja miten yksin omaishoitajat jäävät. Terveydenhuolto ei tue omaishoitoperheiden lääkehoitoa riittävästi.

Kiiskin mukaan lääkehoidon kaikkiin vaiheisiin liittyy omaishoidossa riskejä, jotka voivat aiheuttaa lääkityspoikkeamia.

– Lääkkeiden jakaminen, säilyttäminen ja antaminen kotona sisältävät erittäin paljon riskitekijöitä. Samankaltaiset pakkaukset ovat vaaraksi, jos omaishoitaja antaa yöllä vaikkapa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkettä unilääkkeen sijaan.

Seuranta ontuu

Terveydenhuollolta omaishoitajat toivovat riittävää neuvontaa ja seurantaa sekä parempaa vuorovaikutusta. Tutkijana Annika Kiiski yhtyy toiveeseen.

– Omaishoitajilla tulisi olla selkeästi tiedossa, kehen he voivat olla yhteydessä lääkitykseen liittyvissä asioissa. Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin vastaamaan toisen ihmisen lääkehoidosta. Omaishoitajilla tulisi olla aina tavoitettavissa oma lääkäri ja hoitotiimi, joka tuntee omaishoitoperheen.

Kiiski ehdottaa, että lääkärin kotiin saamista tulisi helpottaa ja lääkärin vastaanotolle pitäisi varata riittävästi aikaa. Hoidon pitää olla turvattu myös omaishoitajan tapaturman varalta.

Asioinnin sujuvoittamiseksi Kiiski neuvoo omaishoitajia tekemään lääkityslistan itselle ja hoidettavalle. Listaan kirjataan kaikki reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät. Yleinen virhekäsitys on, että ammattilaiset näkevät potilaan kokonaislääkityksen tietojärjestelmistään.

– Terveydenhuollossa ei tällaista listausta ole, vaikka Kanta-palvelussa reseptit näkyvätkin – usein myös käytöstä poistuneista lääkkeistä.

Laki velvoittaa

Kunnilla on lain määrittämä velvollisuus järjestää hoitoa tukevaa neuvontaa ja ohjausta omaishoitajille. Annika Kiiski muistuttaa, että lääkehoidosta vastaaminen on merkittävä osa omaishoitajan työtä.

– Turvallinen lääkehoito tulisi ottaa vahvemmin omaishoitajien neuvonnan osaksi. Kuntien tulisi järjestää koulutusta yhdessä paikallisen terveydenhuollon, järjestöjen ja apteekkien kanssa.

Myös apteekeilla on lain velvoittama vastuu neuvoa asiakkaita. Kiiski toteaa, että tällä hetkellä neuvonta ei ole riittävää, vaikka apteekit ovat osa terveyspalveluita.

– Henkilökunta voisi keskustella potilaan kanssa lääkkeen oikeanlaisesta käytöstä sekä arvioida kokonaislääkitystä. Farmaseutit ja proviisorit voisivat tehdä myös kotikäyntejä, jos omaishoitaja ilmoittaa haittavaikutuksista, jotka saattavat liittyä lääkehoitoon.

Omaishoito esille

Annika Kiiski tekee väitöskirjaansa emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän ja professori Marja Airaksisen tutkimusryhmässä. Hän on erittäin kiitollinen siitä, että on saanut vierailla omaishoitajien kodeissa ja kohdata erilaisia omaishoitoperheitä.

– Arvostukseni omaishoitajien tekemää tärkeää työtä kohtaan syveni näissä kohtaamisissa. Uskon, että haastatteluissa esille tulleet riskit auttavat meitä parantamaan lääkehoidon turvallisuutta kotona.

Kiiski pitää erittäin merkityksellisenä sitä, että kunkin perheen omaishoitotilanne on tiedossa kaikissa terveydenhuollon yksiköissä.

– Ensiksi omaishoitajille tulisi kertoa siitä, miten terveydenhuolto toimii sekä miten lääkitystä seurataan ja hallitaan terveydenhuollossa. Toiseksi eri organisaatioissa tulisi olla tieto omaishoitajana toimimisesta ja omaishoitotilanteesta. Apteekissa neuvontaa edistäisi maininta siitä, että henkilö vastaa toisen henkilön lääkehoidosta.

On olennaista, että potilas ja omaishoitaja ymmärtävät lääkehoidon tavoitteet ja sitoutuvat niihin.

–  Lääkäreiden tulisi perustella lääkevalintoja paremmin ja keskustella hoidosta omaishoitoperheen kanssa kuunnellen myös toiveita.

Tee lääkityslista

Luotettava tieto on edellytys oikeille päätöksille ja turvalliselle hoidolle. Omaishoitajan on hyvä tehdä lääkityslista sekä itselleen että hoidettavalleen.

Lue lisää: Tee lääkityslista ja huolehdi se aina mukaan

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!