Huoli ja hurskaat toiveet eivät pelasta omaishoitoperheitä

Mitä ihmettä! Sote-johtajien mielestä omaishoitajien tarpeet on hoidettu korona-aikana hyvin.

Teksti: Ari Liimatainen

Heinäkuussa ilmestynyt Sosiaalibarometri 2020 -tutkimus kertoo, että nopeasti edennyt koronaepidemia toi esiin yllättäviä sosiaaliturvan ongelmia. Hyvää tarkoittavat rajoitukset aiheuttivat paljon vahinkoa.

Kun viranomaistoimien seurauksia ei ehditty miettiä kunnolla, jouduttiin tilanteeseen, jossa rajoitukset vaurioittivat eniten juuri niitä ihmisiä, jotka olivat jo muutenkin heikossa asemassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat pitävät ikääntyneiden omaishoitajien kuormittuneisuutta ja sairastumisen pelkoa korona-ajan suurimpina haasteina. Erityisesti isojen kaupunkien sote-johtajat kertovat olevansa huolestuneita omaishoitajien jaksamisesta.

Jostain syystä sairaalan osastolla on ollut enemmän ikäihmisiä kuin yleensä. Heillä ei ole ollut koronaa, vaan yleistilan laskua ym. Olemme miettineet, näkyykö se, että omaishoitajien intervallihoitojaksot on peruttu ja päivätoimintaa ei ole. – Sote-johtaja

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n koronakysely vahvistaa sote-johtajien huolen oikeaksi. Juttusarjamme Sata tarinaa korona-arjesta nostaa esiin omaishoitajien pelot, yksinäisyyden, ikäsyrjinnän, eriarvoisuuden, uupumuksen ja taloudelliset romahdukset.

Omaishoitajien mukaan korona-apu viranomaisilta on ollut heikkoa.

Onnellisen tietämättömiä

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat ovat huolissaan täydestä syystä. Sitä suurempi on ällistys, kun peräti 72 prosenttia heistä arvioi, että omaishoitajien tarpeisiin on korona-aikana vastattu hyvin tai melko hyvin.

Suurin osa sote-johtajista siis väittää ilmeisen tosissaan, että omaishoitajien palvelutarpeet on hoidettu hyvin. Eikä tässä vielä kaikki!

Johtajista vain 29 % kertoo omaishoidon tukipalvelujen vähentyneen ja vajaa puolet sanoo tilanteen pysyneen ennallaan. Reilu kymmenesosa arvioi tukipalvelujen määrän jopa kasvaneen koronaepidemian aikana.

Muistisairaiden ja tukea tarvitsevien ikääntyneiden kohdalla barometrin tulos alkaa olla jo ihmisjärjelle käsittämätön. 84 prosenttia sote-johtajista arvioi, että muistisairaiden ja tukea tarvitsevien ikääntyneiden palvelutarpeisiin on vastattu korona-aikana hyvin. Johtajien mukaan vanhuspalveluissa on tehty melko maltillisia muutoksia koronaepidemian aikana.

Moni omaishoitaja on ollut jaksamisen äärirajoilla jo ennen koronaepidemiaa, ja korona on kriisiyttänyt tilanteita lopullisesti.

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat heittäytyvät nyt onnellisen tietämättömiksi omaishoitajien todellisesta palvelutarpeesta, heidän täytyy joko valehdella tai olla täysin sokeita ja kuuroja niin omaisten kuin kentällä työskentelevien viesteille.

Hurskaat toiveet eivät pelasta hukkuvaa avannosta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!