Kuka tahansa voi tehdä kantelun oikeusasiamiehelle

Eduskunnan oikeusasiamies on palkannut kaksi vanhusten oikeuksien asiantuntijaa.

Teksti: Ari Liimatainen

Oikeusasiamiehen saamat lisävoimavarat käytetään vanhusten hyvän hoidon, hoivan ja arvokkaan kohtelun tehostettuun valvontaan erityisesti ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa.

Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Oikeusasiamies valvoo laillisuutta

Vain puolet omaishoitajista käyttää lakisääteiset vapaansa. Yhtenä syynä vapaapäivien käyttämättä jättämiseen pidetään sijaishoidon huonoa laatua. Laitokset koetaan yleisesti säilytyspaikoiksi, joissa ei ole kuntouttavaa toimintaa.

Kuka tahansa voi tehdä kantelun oikeusasiamiehelle havaitessaan laitoshoidossa puutteita, laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua. Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä, että virkamies tai viranomainen on toiminut lainvastaisesti.

Oikeusasiamies ei tutki kantelua asiasta, joka on parhaillaan tuomioistuimen tai muun viranomaisen käsiteltävänä, eikä asiaa, jossa muutoksenhaku on kesken tai johon voi vielä hakea muutosta. Oikeusasiamies ei voi kumota viranomaisen päätöstä tai tuomioistuimen ratkaisua.

Ennen kantelun tekoa kannattaa monissa tapauksissa ottaa yhteyttä suoraan siihen viranomaiseen, jonka toimintaa pitää lainvastaisena. Myös Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry neuvoo maksutta kaikissa omaishoitoasioissa.

Lue myös: Apulaisoikeusasiamies kiinnitti huomiota Helsingin omaishoidon epäkohtiin

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!