Päihteiden väärinkäyttö puhuttaa omaishoitoyhteisöä

Alkoholistipuolison omaishoitaja rohkaisee muita hakemaan apua. Katso video.

Teksti: Ari Liimatainen

Vaikka omaishoidon ja päihteidenkäytön yhteydestä ei ole tarkkaa tietoa, omaishoidossa voi esiintyä kuormittavia tekijöitä, jotka lisäävät päihteiden väärinkäytön riskiä.

Omaishoitoperheiden päihteidenkäyttö on ollut viime aikoina runsaasti esillä. Koordinaattori Elina Koponen Omaishoitajaliitosta, mistä tällainen huoli on herännyt?

Elina Koponen, Omaishoitajaliitto

– Päihteiden käyttö omaishoitoperheissä on ollut pitkään vaiettu aihe, joka on kuitenkin arkipäivää. Tiedetään, että esimerkiksi ikääntyneiden säännöllinen alkoholin käyttö on lisääntynyt ja yhä harvempi ikääntynyt on raitis. Omaishoitoperheet eivät ole suojassa tältä ilmiöltä. Päihdeongelmat koskettavat kaikenikäisiä omaishoitoperheitä.

Kuppi nurin -hanke on suunnattu omaishoitoperheille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Voiko niistä puhua jo suoraan ja kiertelemättä?

– Päihteidenkäytöstä pitää puhua, jotta kukaan ei jää asian kanssa yksin. Kun aihetta pidetään esillä, madalletaan puhumisen kynnystä ja hälvennetään vaikenemisen kulttuuria. Ongelmia ei tarvitse hävetä.

Tampereella on ryhmä omaishoitajille, jotka kantavat huolta päihteitä käyttävästä läheisestä. Pääkaupunkiseudulla tukiryhmään ei löytynyt omaishoitajia. Mistä osanottajien puute mielestäsi kertoo?

– Osallistujapula kertonee siitä, että emme yrityksistä huolimatta tavoittaneet kohderyhmää ja kynnys ryhmään osallistumiseen oli korkea. Asiaan liittyy usein paljon häpeää ja salailua.

– Toisaalta omaishoitajien on usein vaikea irrottautua kotoa, ja siksi ryhmään osallistuminen ei välttämättä onnistu. Voisiko olla myös niin, että pääkaupunkiseudulla päihteitä käyttävien henkilöiden läheisille on tarjolla enemmän apua ja tukea kuin Tampereella?

Miten omaishoitaja voi ottaa päihteidenkäytön puheeksi Helsingissä ja Vantaalla?

– Jos oma tai hoidettavan päihteiden käyttö huolestuttaa, siitä kannattaa keskustella omaishoidon ohjaajan, kotihoidon työntekijän, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n työntekijän tai muun tutun ammattilaisen kanssa. He auttavat tarvittavan tuen etsimisessä.

– Helsingin terveysasemilla on päihdetyöhön erikoistuneiden sairaanhoitajien palveluja ja Vantaan terveysasemilla päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanottoja. Helsingissä päihdepoliklinikat ja Vantaalla A-klinikat ovat riippuvuusongelmiin erikoistuneita hoitopaikkoja, joiden palvelut on tarkoitettu sekä päihteiden käyttäjille että heidän läheisilleen. Myös järjestöt ja seurakunnat tarjoavat apua.

Alkoholistin omaishoitajana

Rajaa kohtuullisen ja haitallisen päihteidenkäytön välille voi olla vaikea asettaa. Harmittomaksi ajateltu käyttö saattaa lisääntyä vähitellen ja huomaamatta. Ongelman myöntäminen on usein hankalaa.

Alla olevalla videolla Tuula kertoo rohkeasti oman tarinansa alkoholismia sairastaneen puolison omaishoitajana.

Tuula kuvaa omaishoidon arkea, tilanteen herättämiä tunteita ja yksin jäämistään. Muita samankaltaisessa tilanteessa olevia omaishoitajia hän rohkaisee avoimuuteen ja avun hakemiseen.

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hanke on omaishoitoperheille, joissa on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita. Päihteitä voi käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihde voi olla alkoholi, lääkkeet, huumeet tai näiden yhdistelmä.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!