Päivätoiminta tukee omaishoitoa ja lievittää vanhusten yksinäisyyttä

Selvitys ehdottaa omaishoidon päivätoimintakeskuksen perustamista Vantaalle.

Teksti: Ari Liimatainen

Vantaa sijoittaa omaishoidossa olevia henkilöitä aiempaa enemmän päivätoimintaryhmiin omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Tällä hetkellä päivätoimintaan osallistuu 55 asiakasta viikossa, ja sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Päivätoiminnan päällikkö Tiina Lauhde ja projektityöntekijä Saara Mustonen ehdottavat tuoreessa selvityksessä, että yksi päivätoimintakeskus voisi profiloitua tuottamaan toimintaa omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Selvityksen mukaan omaishoidossa oleville henkilöille on perusteltua tarjota päivätoimintaa omissa ryhmissä ympärivuotisesti. Omaishoitajien tukeminen olisi tällä tavalla vaikuttavampaa, ja myös omaishoitajien hyvinvointiryhmien toimintaa voitaisiin näin lisätä.

Omaishoidettavien päivätoiminta on tavoitteiltaan ja sisällöltään erilaista kuin muulla lähetteellä päivätoimintaan saapuvilla asiakkailla. Omaishoidettavat ovat usein muistisairaita, ja heidän toimintakykynsä voi olla huomattavasti heikentynyt.

Vanhukset kärsivät yksinäisyydestä

Vantaalla tehdyn selvityksen mukaan 61 prosenttia yli 75-vuotiaista kokee arkensa yksinäiseksi joskus tai usein. Mitä vanhempia henkilöt ovat, sitä enemmän he kokevat yksinäisyyttä.

Yksinäiset vanhukset Vantaalla -loppuraportti

Vanhukset ovat yksinäisimpiä iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Myös sairaana he kokevat itsensä melko usein yksinäisiksi.

Työntekijöiden mukaan iäkkäiden omaishoitajien tilanne on haastava. Omaishoitaja saattaa olla niin sidoksissa omaishoitotilanteeseen, että kaikki kodin ulkopuoliset kontaktit ja tekemiset jäävät.

Yksinäiset vanhukset Vantaalla -loppuraportti

Yksinäisyyden lievittämiseen vanhukset toivovat ihmisten kohtaamista: ystäviä, kavereita, seuraa. Suuri osa vanhuksista ei kuitenkaan osaa sanoa, mikä lievittäisi yksinäisyyttä.

Työntekijöiden mielestä avoimet vanhusten kohtaamispaikat olisivat tärkeitä, mutta niitä ei ole Vantaalla tarpeeksi. Ammattilaisia haastetaan jalkautumaan vanhusten luokse.

Yksinäiset vanhukset Vantaalla

  1. Kuntouttavaa päivätoimintaa täytyy lisätä ja kehittää. Yksi päivätoimintakeskus voisi profiloitua omaishoitoon.
  2. Ammattilaisten on jalkauduttava ikääntyneiden pariin.
  3. Alueellista toimintaa pitää kehittää. Palveluja on vietävä lähemmäksi.
  4. Vapaaehtoistoimintaa tulee kehittää ja lisätä.
  5. Järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin yhteistyötä on kehitettävä.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta saa 13.5. tiedoksi selvityksen vanhusten yksinäisyydestä. Toimenpide-esitykset käsitellään talousarviovalmistelun yhteydessä.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!