Uutta tukea ikääntyneiden kotona asumiseen

Helsinki lupaa parantaa sairaalasta tai päivystyksestä kotiutuvien arkea.

Teksti: Ari Liimatainen

Helsingissä otettiin syyskuun alussa käyttöön kuntouttava arviointiyksikkö, joka tarjoaa entistä nopeammin tukea ikääntyneiden kotona asumiseen. Varhaisen vaiheen tukea tarjotaan etenkin sairaalasta tai päivystyksestä kotiutuville.

Kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö Anja Kahanpää lupaa palveluja myös kotiutuville omaishoidon asiakkaille.

– Tuemme omaishoidon asiakkaita ja omaishoitajia samalla tavalla kuin kaikkia muitakin ikääntyneitä, mikäli heillä ei ole kotihoidon käyntejä eivätkä he itse tai avustettuna pysty hakeutumaan palveluihin kodin ulkopuolelle.

Moniammatillista yhteistyötä

Anja Kahanpää pitää kuntouttavan arviointiyksikön vahvuutena moniammatillisuutta sekä tiivistä yhteistyötä kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Asiakkaille voidaan antaa esimerkiksi tehostettua kuntoutusta kotiin heti sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Jotta sairaalasta tai päivystyksestä kotiutuvan arjesta muodostuisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa, on selvitettävä, millaisia palveluita kotona tarvitaan.

– Omaishoitoperheiden palvelutarpeen arvioinnissa teemme yhteistyötä omaishoidon palveluohjaajien kanssa, Kahanpää sanoo.

Kuntouttavan arviointiyksikön palvelut ovat käytössä vuoden jokaisena päivänä aamuseitsemästä iltakymmeneen. Uudessa yksikössä työskentelee noin 70 hoitajaa, esimerkiksi sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, sosiaaliohjaajia, toimintaterapeutteja ja lääkäri.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!